Flessenactie loopt goed

De Korenaar

Inzamelingsactie aardbeving Turkije en Syrië

In het vorige Korenaarbulletin deden we een oproep voor ideeën om als school geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving. Een aantal kinderen had hetzelfde idee: Statiegeld flessen inzamelen! De jury (meneer John, juf Berdi en juf Wilma), lijkt dat ook een prima uitvoerbaar plan. We gaan deze kinderen uitnodigen om mee te helpen het idee uit te werken.

Inmiddels loopt de actie en het gaat hardstikke goed. Kijk maar eens op de foto hoeveel er al is ingezameld!

Delen: