Corona-virus update

De Korenaar

Beste ouder(s), verzorger(s),
 
Vrijdag kwam het bericht van het RIVM dat zij inwoners van de provincie Noord-Brabant adviseert om bij verkoudheid, hoesten of koorts > 38  hun sociale contacten te beperken. Dit betekent, blijf thuis. De Korenaar blijft de richtlijnen van het RIVM opvolgen. We vragen iedereen om zoveel mogelijk vanuit gezond verstand en eigen verantwoordelijkheid te handelen.
 
Zolang bovenstaand advies geldt, zullen ook teamleden met deze verschijnselen niet op school aanwezig zijn. We kunnen niet voorzien hoeveel leerkrachten afwezig gaan zijn de komende tijd. Ook is niet bekend hoe lang dit advies aangehouden wordt.
Wel is duidelijk dat we er rekening mee moeten houden dat er mogelijk groepen naar huis gestuurd zullen moeten gaan worden omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Wie kiezen er niet voor om groepen samen te voegen.
 
Voor de Korenaar betekent het op dit moment dat morgen, maandag 9 maart, de meeste teamleden aanwezig zullen zijn. Zoals altijd zullen wij proberen om bij afwezigheid van een leerkracht de vervanging door een andere leerkracht te laten waarnemen. Maar gezien de huidige situatie zal dat mogelijk niet meer altijd te regelen zijn.
 
De komende tijd zullen we de situatie dag voor dag bekijken en blijven wij u informeren. Wij vragen u dan ook om regelmatig uw e-mail en de Korenaar-app te checken. Wij zullen onze uiterste best doen om u steeds tijdig te informeren.
Zoals u begrijpt is dat  in de huidige situatie erg lastig en kan het toch gebeuren dat u zelfs kort van tevoren nog te horen krijgt dat de leerkracht van uw kind vanwege genoemde verschijnselen niet komt werken en dat de groep van uw kind daarom naar huis gestuurd moet worden.
We beseffen dat u graag weet waar u aan toe bent maar helaas is er op dit moment sprake van overmacht.  We rekenen op uw begrip de komende tijd.
 
Tot slot vragen wij ook u vanuit uw eigen verantwoordelijkheid voor uzelf en uw kind te handelen en de richtlijnen van het RIVM te volgen. Deze zijn hier te vinden.
 
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Berdi de Jonge, directeur

Delen: