De Korenaar staakt op 6 november

De Korenaar

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De onderwijsbonden hebben 6 november aanstaande een staking aangekondigd in het basis- en voortgezet onderwijs. Het zal u niet ontgaan zijn dat er in Nederland een groeiend tekort aan onderwijzend personeel is. Wij merken er hier op de Korenaar nog weinig van en daar mogen we ons gelukkig mee prijzen. Tóch staan wij achter de uitgangspunten van de bonden omdat we verwachten dat met de húidige koers van het kabinet het lerarentekort ook ons gaat bereiken.

Een aantal punten waar wij ons zorgen over maken:
De huidige salarissen zijn niet concurrerend. Vergeleken met het voortgezet onderwijs scheelt dit al snel 9% en vergeleken met andere hbo-functies lopen de percentages nog hoger op. Dat wil zeggen dat er uitstroom is van personeel naar andere sectoren en dat er niet genoeg mensen voor de pabo’s kiezen. De berekeningen gaan uit van ca 6200 personeelsleden te kort in 2025!
Dat heeft als gevolg dat er straks geen vervangers meer beschikbaar zijn en op den duur ook geen mensen meer om de vacatures op te vullen. Laat staan dat je als school inhoudelijke keuzes kunt maken in het personeelsbeleid; aannemen wie je kunt, anders is er niemand…  Klassen worden groter, extra uren voor begeleiding vervallen omdat de zorgleerkrachten voor de groep gaan en onbevoegden nemen de groep over. Meer en meer werk komt neer op de leerkrachten die er nog wél zijn. Als het tekort nog verder oploopt zullen zelfs leerlingen naar huis worden gestuurd bij ziekte van leerkrachten.

Het kabinet heeft vorig jaar extra geld uitgetrokken voor werkdrukvermindering en salaris. Dit is nog niet de helft van wat er nodig is. De oplossingen van het kabinet bestaan nu uit zaken als het verlagen van het instroom-niveau van de pabo’s, toestaan van ouders voor de klas, verkorten van het zij-instroom traject en parttimers vragen meer te werken; allemaal zaken die géén geld kosten maar volgens ons zeker geen oplossing zijn. Sterker nog: we maken ons ernstig zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkingskracht van het beroep ‘onderwijzer’ als deze koers gevaren wordt.

Vandaar dat we ons als meerderheid van het team op de Korenaar solidair verklaren met de staking. Wij staan voor een school met kwalitatief goede leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie die eerlijk worden beloond.
Het doet ons pijn dat we u als ouder/verzorger voor het probleem moeten stellen van een vrije dag waarop u niet gerekend had. De hoop op verbetering van het beleid is echter naar een nulpunt gedaald na de laatste gesprekken met de minister en de minister-president zodat wij uiteindelijk naar ons stakingsrecht grijpen om goed onderwijs voor úw kinderen nu en in de toekomst te garanderen.

Delen: