Eindtoets groep 8

De Korenaar

Op 20 en 21 april maken de kinderen de Dia-eindtoets.

Het is de eerste keer dat we meedoen aan de Dia-eindtoets. Vorig schooljaar zou de eerste keer zijn, maar door Corona ging de eindtoets dat schooljaar niet door.
De kinderen hebben al veel ervaring met het maken van toetsen van Dia.
Vanaf groep 6 maken ze al de leerlingvolgtoetsen van Dia op het gebied van begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen.
Ook hebben ze op 9 en 10 maart meegedaan met de Proef(eind)-toets van Dia. Deze toets is vergelijkbaar met de eindtoets, kijkend naar onderdelen, tijd en vraagstelling.
We wensen alle leerlingen (en hun ouders) veel succes in de voorbereiding en tijdens het maken van de eindtoets.

Delen: