Naschools aanbod – schrijf snel in!

De Korenaar

Vrijdag 4 september jl. hebben alle kinderen de flyer mee naar huis gekregen. Ook heeft u een mail ontvangen. Hierop staan alle workshops en activiteiten waarvoor u uw kind(eren) kunt inschrijven.

Dit keer hebben we de volgende workshops:
dans (groep 1-2),
dans (groep 5-6),
circus (groep 3-4),
theater (groep 7-8),
schaken (groep 3 t/m 8),
muziek (groep 1-2),
sport (groep 3- 4),
sport (groep 5-6),
typecursus (groep 7-8).

Deze periode loopt van 14 september t/m 15 oktober. Als uw kind mee wil doen aan deze activiteiten, laat uw kind(eren) de flyer dan zo snel mogelijk inleveren bij de groepsleerkracht(en). 

Delen: