NOODOPROEP gebruik opvang door scholen

De Korenaar

Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolbesturen trekken nu al aan de bel bij de Veiligheidsregio's. Op veel scholen en dus ook bij ons, zijn er bovenmatig veel aanvragen voor noodopvang. Deze staat niet in verhouding tot wat nodig was in het voorjaar. 

Aan u een dringende oproep om echt zelf alles in het werk te stellen om zelf voor opvang te zorgen en ook de tijd te nemen om deze zelf te gaan regelen. 

Alleen op die manier zal het mogelijk blijven om noodopvang te bieden voor ouders voor wie het écht noodzakelijk is. DEZE OPROEP IS OOK AAN OUDERS, VERZORGERS die inmiddels al een mail aan school verstuurd hebben. Indien u na deze noodoproep toch nog mogelijkheden ziet om zelf opvang te regelen, laat dit mij zo spoedig mogelijk weten. 

De veiligheidsregio is al aan het bekijken of er aangescherpte richtlijnen moeten gaan komen, bijvoorbeeld dat beide ouders in een cruciaal beroep dienen te werken. We bereiken nu namelijk niet het doel dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft. 

SAMEN zullen we deze lockdown door moeten komen. Daarom echt een NOODOPROEP van ons aan u: VRAAG ALLEEN NOODOPVANG als het echt NIET ANDERS KAN. 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team,

Berdi de Jonge

(Voor noodopvang in de kinderopvang krijgt u van Dikkie&Dik bericht (voor klanten) )

Delen: