Plaatsing niet altijd meer mogelijk

De Korenaar

Actuele mogelijkheden plaatsing nieuwe leerlingen (19-02-2024):

Gezien onze maximale groepsgrootte per leerjaar kunnen we geen kinderen meer plaatsen in de volgende leerjaren:

Groep 0 (instroom, geboortejaar 2020 van janauari t/m oktober)

Groep 1 (geboortejaar 2019)

Groep 6

Delen: