Rapport- en adviesgesprekken

De Korenaar

Beste ouder(s)/verzorger(s),

30 januari en 1 februari a.s. vinden er rapportgesprekken plaats. Voor de groepen 8 zijn dit de gesprekken over het schooladvies.

U kunt hiervoor zelf een tijd kiezen middels het programma 'schoolgesprek'. U ontvangt hiervoor op vrijdag 12-1 een mail met de inlogcode. U kunt inloggen via uw pc, tablet of telefoon.

De rapportgesprekken duren 10 minuten en de adviesgesprekken 15 minuten. Houd daar rekenening mee als u meerdere gesprekken wil plannen.

Let op: inloggen kan vanaf 15 januari en de inschrijving sluit op 28 januari.

Lukt het u niet om digitaal in te schrijven? Neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind(eren). Hij of zij kan voor u een tijdslot reserveren.

Delen: