Start 11 mei

De Korenaar

Richtlijnen komende periode, start op maandag 11 mei

Dinsdagavond 21 april heeft het kabinet de nieuwe richtlijnen voor de komende periode bekend gemaakt. Daarin werd bekend gemaakt dat de basisscholen na de meivakantie open gaan. Op woensdag 22 april zijn we op school gestart om de nieuwe richtlijnen uit te werken voor onze school. Dit vraagt veel overlegmomenten met zowel team en aansluitend met een adviesvraag aan de MR. Het streven is om deze informatie vrijdagmiddag aan alle ouder(s), verzorger(s) te verstrekken via een mail vanuit ParnasSys.

Delen: