Verkeerssituatie rondom de school

De Korenaar

Graag opnieuw even uw aandacht voor de verkeerssituatie rondom onze school en dan vooral het parkeren en het afzetten van uw kinderen.

Wij willen u vragen zowel bij het afzetten van uw kinderen of het parkeren, dit alleen te doen in de daarvoor bestemde parkeervakken of in de straten rondom de school volgens de geldende verkeersregels. Het parkeren of stilstaan op stoepen, het fietspad, enz. zorgt voor zeer onveilige situaties voor uw en onze kinderen die lopend of fietsend naar school komen. Wij gaan ervan uit dat u de veiligheid van alle kinderen net zo belangrijk vindt als wij en dat u daar uw bijdrage aan wilt leveren.

Delen: