Voortgangsgesprekken soc./em. (facultatief)

De Korenaar

Op de schoolkalender staan op dinsdag 19 november de voortgangsgesprekken sociaal emotioneel gepland. Het voortgangsgesprek is facultatief. Dat wil zeggen: u maakt een afspraak met de leerkracht(en) indien u graag een gesprek heeft. We zouden het op prijs stellen als ouders die geen afspraak hadden bij de kennismakingsgesprekken zich nu wel inschrijven. U kunt hiervoor vanaf dinsdag 12 november digitaal inschrijven.  

Het zal dan vooral gaan over zaken op sociaal en emotioneel gebied. Vragen als: hoe gaat mijn kind om met andere kinderen, heeft hij/zij vriendjes of vriendinnetjes, hoe is mijn kind in de groep, doet hij/zij goed mee? Veelal vragen die te maken hebben met het welbevinden en de betrokkenheid van uw kind. Beiden zijn heel belangrijk om te komen tot goed leren. 

Deze aspecten spelen ook een belangrijke rol in ons nieuwe leerlingvolgsysteem Looqin. 

Wilt u hiervoor met de leerkracht een afspraak maken dan kan dat vanaf dinsdag 12 november via de website schoolgesprek.nl of via de knop 'schoolgesprek' in onze school-app. 

Het initiatief om een afspraak te maken kan ook uitgaan van de leerkracht. De leerkracht van uw kind zal in dat geval een afspraak met u maken. 

Delen: