Aanmelden van nieuwe leerlingen

De Korenaar

Aannamebeleid & inschrijfprocedure

 

Aannamebeleid:

Alle kinderen uit de wijk zijn welkom op onze school. Onder onze wijk verstaan we de wijken Jagershoef en Prinsejagt.

 

We hebben veel aanmeldingen voor nieuwe leerlingen. Helaas kunnen we hierdoor niet elke nieuwe leerling plaatsen. Wel zijn er voorrangsregels van toepassing:

1. Kinderen waarvan al broers of zussen op school zitten

2. Gezinnen die in onze wijken wonen

 

Inschrijfprocedure:

Op dit moment werken we volgens de procedure van vooraanmelden, aanmelden en inschrijven. Dit geldt alleen voor kinderen die nog geen 4 jaar zijn.

Kennismaking en rondleiding:

Als u interesse heeft in onze school, dan kunt u aansluiten bij een open rondleiding. Deze vinden dit schooljaar, schooljaar 2023-2024, nog plaats op dinsdag 16 april van 13.30 tot 14.30 uur en op woensdag 29 mei van 8.45 tot 10.00 uur. Aanmelden voor de rondleiding kan door een mail te sturen naar j.frericks@skpo.nl met daarin uw naam, telefoonnummer, geboortedatum kind en uw adres.

Vooraanmelden:

Heeft u een rondleiding gehad en kiest u voor onze school, dan kunt u uw kind vooraanmelden. Wettelijk kan een kind pas aangemeld worden als hij/zij 3 jaar of ouder is. Voor het derde jaar noemen we het daarom een vooraanmelding. Uw kind komt dan op de vooraanmeldlijst.

Aanmelden:

Na een rondleiding of kennismaking kunt u uw kind, van 3 jaar of ouder, daadwerkelijk aanmelden. Dit doet u door het aanmeldformulier van onze school in te vullen. Dit formulier dient u zelf op te halen bij Judith Frericks of via j.frericks@skpo.nl op te vragen.

Inschrijven:

Op het moment dat wij op school het formulier ontvangen hebben, volgen wij de aanmeldprocedure. U ontvangt een schriftelijke bevestiging of uw kind wel of niet definitief ingeschreven kan worden.

 

Mocht u naar aanleiding van deze procedure nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Judith Frericks.

 

Delen: