Wat maakt ons bijzonder?

De Korenaar

Wat maakt de korenaar bijzonder?

Alle kinderen uit de wijk zijn welkom op onze school. We staan voor een brede ontwikkeling waarbij ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. Sociale vaardigheden en cognitie gaan hand in hand waarbij samen spelen en leren de basis vormen voor ons schoolklimaat. Dit is voor ons de kern van inclusief onderwijs.

Inclusief onderwijs omdat …
Elk kind heeft recht op thuis nabij passend onderwijs: kinderen met en zonder beperking moeten in eigen omgeving met eigen vrienden op eigen niveau onderwijs kunnen volgen. Kinderen moeten zich realiseren dat er kinderen zijn die anders zijn dan zij, maar er wel bij horen. Ouders van kinderen met een beperking hoeven geen keuze meer te maken: De school in de buurt is ook voor hun kind de beste keuze. Uit onderzoek naar de effecten van inclusief onderwijs blijkt dat leerlingen met en zonder beperkingen beter presteren in inclusieve onderwijssituaties  dan leerlingen in reguliere- en speciale onderwijssituaties.

Mediërend leren
Het team van de Korenaar geeft les op basis van de principes van ‘Mediërend Leren’. Het sleutelbegrip binnen mediërend leren is ‘mediatie’. Hieronder verstaan we het maken van contact en het aansluiten bij de bestaande mogelijkheden van het kind als basis voor zijn verdere ontwikkeling.

Hoe we dat doen:
• met bevlogen en betrokken leerkrachten
• in een professioneel team dat zich continu ontwikkelt
• uitdagen van kinderen, zodat talent en kwaliteit zich kunnen ontwikkelen
• bewezen kwalitatief goed onderwijs
• Mediërend leren
• Leefstijlschool, veel aandacht voor waarden en normen
• veel specialisme in huis: dyslexie, dyscalculie, gedrag, gehoorproblematiek, etc.
• met vakleerkrachten muziek en bewegingsonderwijs
• veel diverse buitenschoolse activiteiten
• waar nodig zetten wij aanvullende ondersteuning in voor uw kind
• voorbeeldschool op het gebied van passend onderwijs (inclusief onderwijs)
• ZON groepen op het gebied van: – ZON Uitdaging – ZON Rekenen – ZON Taal – ZON Gedrag – ZON Vuursteen
• door school te zijn voor alle kinderen
• samen met u

 

Delen: