Kennismakingsgesprek op andere wijze

De Korenaar

De kennismakingsgesprekken die voor dit schooljaar gepland staan op donderdag 10 en dinsdag 15 september laten we niet doorgaan. We vinden dit heel jammer. Op dit moment hebben we binnen onze school ruim 250 gezinnen. Het zou dus betekenen dat deze allemaal in een kort tijdsbestek binnen de school zouden komen, dan wordt het veel te druk in de school. Dit vinden wij niet verantwoord voor zowel u als ouders, verzorgers en de personeelsleden van de school. De huidige Corona ontwikkelingen in Nederland en Europa vragen helaas weer om meer terughoudendheid in contacten.
We vinden deze gesprekken aan het begin van het schooljaar belangrijk en zullen ouder(s), verzorger(s) toch een mogelijkheid bieden om een kennismakingsgesprek te voeren per telefoon of met teams (videobellen). U dient hiervoor contact op te nemen (bij voorkeur via mail, dit kan via de schoolapp) met de leerkracht van uw kind(eren) om een afspraak maken.
Dit kan in de periode van maandag 7 september tot en met donderdag 17 september.
En wel op ma-di-do tussen 15.00-16.30 uur en woe tussen 12.30-14.00 uur.
Mocht een gesprek op deze tijdstippen u niet uitkomen, dan kan het ook ‘s avonds.
Elke groep heeft één avond gepland waarop u een afspraak kunt maken:
(Zie Korenaarbulletin 2 in deze app voor de data)
 

Delen: