Stakingsdagen 30 en 31 januari

De Korenaar

Beste ouder(s), verzorger(s),

Ik wil u graag op de hoogte brengen van de stand van zaken met betrekking tot de aangekondigde onderwijsstaking van donderdag 30 en vrijdag 31 januari.

Zoals eerder in het nieuws is geweest hebben de vakbonden in het onderwijs na het cao-akkoord van december 2019 besloten om de aangekondigde staking in januari door te laten gaan. Als school staan we volledig achter het doel van de staking namelijk; de aantrekkelijkheid van ons mooie vak verbeteren, structurele oplossingen voor het groeiende lerarentekort, vermindering van werkdruk en een eerlijk salaris.

We hebben samen met de directeuren en het bestuur van onze stichting (SKPO) gesproken en besloten dat we er op vrijdag 31 januari een collectieve actiedag van maken. We gaan met elkaar in gesprek over hoe we, rekening houdend met het lerarentekort, ons onderwijs zo goed mogelijk kunnen organiseren, zowel voor de korte als de lange termijn.

Dit houdt in dat op vrijdag 31 januari de school gesloten is voor alle leerlingen.

Ook op donderdag 30 januari staat een stakingsdag gepland door de vakbonden en op de Korenaar hebben 5 leerkrachten besloten gehoor te geven aan deze oproep. De andere leerkrachten heeft aangegeven te willen komen werken. Er is besloten om voor de groepen van de leerkrachten die niet gaan staken de school open te houden, zij zullen gewoon les krijgen. De 5 groepen waarvan de leerkracht staakt zullen thuis moeten blijven, voor deze groepen is er donderdag 30 januari geen les.

Via mail krijgt u te horen of de groep van uw kind wel of geen les heeft die dag.

Ook op de Korenaar is het dit schooljaar al meerdere malen voorgekomen dat er een groepsleerkracht, bijvoorbeeld door ziekte, afwezig was. Er was niet altijd vervanging beschikbaar. Gelukkig hebben we het nog steeds intern op kunnen lossen doordat een andere leerkracht van onze school in de gelegenheid was om de lessen door te laten gaan.

Ik maak me oprecht zorgen voor de toekomst wat betreft het lerarentekort en hiermee de kwaliteit van het onderwijs.

Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur van SKPO,

Berdi de Jonge (directeur)

Delen: